شرکت عملیات اکتشاف نفت
ليست خطوط شهري و داخلي اداره مالي - طبقه سوم شرقي
ردیف نام و نام خانوادگی خطوط داخلی خطوط شهری
1 مسعود  ترحمی (مدیر مالی ) 1301 88558226
2 شکوه  شکاری 1302  فکس 88558167
3 مجید قلی زاده 1311    
4 مهدی اردکانی 1312 88558162
5 مصطفی کریم خانی 1313 88558162
6 سیدعلی فاطمی 1315  
7 سعید اثمری 1316  
8 حسابداران نواحی 1317  
9 جواد براتی 1318  
10 اکبر جاروبی 1319  
11 فریبا کرگروجی 1320  
12 مهدی  اسدی 1322  
13 مصطفی فیروزیا 1325  
14 علی اصغر بهرامی فر 1326  
15 میثم آقایی 1327  
16 روشنک محمودی 1328 88558392
17 محسن جعفرنژاد 1329  
18 محمد ستایشی 1330 88558359
19 مسعود معصوم بیگی 1331 88558386