اداره بازرگانی و تدارکات اداره منابع انسانی اداره حقوقی
نام Email Address نام Email Address نام Email Address
محمد سلطانی فر m.soltanifar@oeoc.ir قاسم هردانی hardani@oeoc.ir مجید سالمی salemi@oeoc.ir
الهه معظمی E.Moazami@oeoc.ir امین روستا A.Rousta@oeoc.ir حمید جلیل زاده  H.jalilzadeh@oeoc.ir
ایمان نجف نیا najafnia@oeoc.ir راحله محمودی R.Mahmoodi@oeoc.ir مجید اردستانی  M.Ardestani@oeoc.ir
مهدیه آذری Azarii@oeoc.ir مژگان قاسمی M.ghasemi@oeoc.ir مهدی سید عسگری M.SeyedAsgari@oeoc.ir
صادق سارنگ S.Sarang@oeoc.ir معصومه رجبی M.Rajabi@oeoc.ir مهدی سید عسگری H.Raheb@oeoc.ir
اداره زئوفیزیک اداره خدمات فنی چاه ها  اداره حقوقی
نام Email Address نام Email Address نام Email Address
مهدی فلاحتی M.Falahati@oeoc.ir محمد صالحی دولابی M.Salehi@oeoc.ir مجید سالمی salemi@oeoc.ir
معزالدین خازنی زاده  M.khazeni@oeoc.ir علیرضا سرخیل Ar.Sarkheyl@oeoc.ir حمید جلیل زاده  H.jalilzadeh@oeoc.ir
مسعود امام emam@oeoc.ir فرصت دشتی F.Dashti@oeoc.ir مجید اردستانی  M.Ardestani@oeoc.ir
حسین ادبی اردکانی H.Adabi@oeoc.ir وهاب الدین بیات  V.Bayat@oeoc.ir مهدی سید عسگری M.SeyedAsgari@oeoc.ir
احد عباسی abbasi@oeoc.ir امیر احمد زاده  A.Ahmadzadeh@oeoc.ir
علیرضا رفیق rafiq@oeoc.ir مصطفی سجادی M.Sajadi@oeoc.ir اداره مالی
آرزو رضایی rezaei@oeoc.ir وحیدکرمی V.Karami@oeoc.ir نام Email Address
بهنام بابایی B.Babaei@oeoc.ir بهروز علی جباروند A.Jabarvand@oeoc.ir مسعود ترحمی M.Tarahomi@oeoc.ir
صادق خجسته  S.khojasteh@oeoc.ir مصطفی کریمخانی M.Karimkhani@oeoc.ir
سید مجتبی تاجور  mojtaba.tajvar@oeoc.ir اداره خدمات پشتیبانی مناطق جواد براتی J.Barati@oeoc.ir
علیرضا قمچی A.Ghomchi@oeoc.ir نام Email Address میثم آقایی M.Aghaei@oeoc.ir
پیام هیودی P.Heyvadi@oeoc.ir غلامحسین دشتی پور Gh.Dashtipour@oeoc.ir مهدی اسعدی M.Asadi@oeoc.ir
فواد  غلامی F.Gholami@oeoc.ir داریوش باقری D.Bagheri@oeoc.ir سید علی فاطمی SA.Fatemi@oeoc.ir
شادی قوامی  Ghavami@oeoc.ir سیامک جمال الدین S.Jamalodin@oeoc.ir سعید اثمری S.Asmari@oeoc.ir
مهدی فلاحی پور falahipour.mahdi@oeoc.ir
سعید خسروی khosravi@oeoc.ir اداره بازاریابی  اداره  QHSE
نام Email Address نام Email Address
اداره طرح و برنامه  سید علی کاظمی kazemi@oeoc.ir محمد جان احمد M.janahmad@oeoc.ir
نام Email Address سحر زارعی S.Zarei@oeoc.ir محسن اسدیان  M.Asadian@oeoc.ir
حسین مومنان momenan@oeoc.ir مجید رضا زینوند لرستانی M.zeinvand@oeoc.ir امیر حسین قاسمی A.Ghasemi@oeoc.ir
حمید معصوم بیگی H.Masoumbeigi@oeoc.ir ریحانه رنجبران Ranjbaran@oeoc.ir
رضا حسینی admin@oeoc.ir
هانی افشاری H.Afshari@oeoc.ir
سیده معصومه حسینی hoseini.sm@oeoc.ir
علی قادری A.Ghaderi@oeoc.ir
مهدی محمد باقری bagheri@oeoc.ir
اکبر فرهنگی فرد A.Farhangi@oeoc.ir
عباس باقر پور A.Bagherpour@oeoc.ir